Tag Archives: Maidenspeech

Maidenspeech digitaal ondertekenen petities

Vandaag hield ik mijn maidenspeech. Deze ging over het digitaal ondertekenen van petities en burgerinitiatieven. Het initiatiefvoorstel van Stadspartij Leefbaar Utrecht om digitale ondertekening van petities en burgerinitiatieven mogelijk te maken heeft de raad met een ruime meerderheid aangenomen. Voor mij betekende ditย dat ik voor het eerst de Gemeenteraad toesprak namens de PvdA fractie. Als […]